Hoppa till innehåll
Hem » OCPP (Open Charge Point Protocol): Stödda funktioner, Statusmeddelanden, Laddningsprofil

OCPP (Open Charge Point Protocol): Stödda funktioner, Statusmeddelanden, Laddningsprofil

OCPP (Open Charge Point Protocol): Stödda funktioner, Statusmeddelanden och Laddningsprofil

OCPP (Open Charge Point Protocol) är en kommunikationsprotokollstandard som används inom laddningsinfrastrukturen för elektriska fordon. Det är en öppen standard som möjliggör interoperabilitet mellan olika laddningsstationer och laddningsnätverk. OCPP definierar olika funktioner och meddelanden för att effektivt hantera laddningsprocessen och övervaka laddningsstationernas status.

Stödda funktioner

OCPP stöder en rad olika funktioner som är viktiga för att säkerställa en smidig och pålitlig laddningsupplevelse för användarna. Några av dessa funktioner inkluderar:

 • Laddningsstart och stopp: OCPP möjliggör fjärraktivering och avaktivering av laddningsprocessen. Detta gör det möjligt för användare att enkelt starta och stoppa laddningen genom att använda en mobilapp eller en RFID-kortläsare.
 • Autentisering: OCPP har stöd för olika autentiseringsmetoder, inklusive RFID-kort, mobilappar och användarnamn/lösenord. Detta säkerställer att endast auktoriserade användare kan använda laddningsstationerna.
 • Transaktionshantering: OCPP möjliggör registrering och hantering av laddningstransaktioner. Detta inkluderar information som start- och stopptid för laddningen, mängden laddad energi och kostnadsberäkning.
 • Belastningshantering: OCPP kan hantera belastningsstyrning för att undvika överbelastning av elnätet. Detta innebär att laddningsstationerna kan anpassa laddningshastigheten baserat på tillgänglig effekt och belastning på elnätet.
 • Programvaruuppdateringar: OCPP möjliggör fjärruppdateringar av laddningsstationens programvara. Detta gör det möjligt att enkelt installera nya funktioner och säkerhetsuppdateringar utan att behöva fysiskt besöka varje laddningsstation.

Statusmeddelanden

OCPP definierar olika statusmeddelanden för att övervaka och rapportera laddningsstationernas status. Dessa meddelanden kan användas för att upptäcka och åtgärda eventuella problem eller fel i realtid. Några av de vanligaste statusmeddelandena inkluderar:

 • Laddningsstatus: Denna statusmeddelande rapporterar laddningsstationens aktuella status, inklusive om den är ledig, upptagen eller ur drift.
 • Transaktionsstatus: Detta meddelande rapporterar statusen för pågående laddningstransaktioner, inklusive om de är igång, avslutade eller avbrutna.
 • Felmeddelanden: OCPP kan rapportera olika typer av felmeddelanden, till exempel om det finns problem med kommunikationen, autentiseringen eller laddningsprocessen.
 • Diagnostikmeddelanden: Dessa meddelanden används för att rapportera diagnostikinformation om laddningsstationens hårdvara och programvara. Detta underlättar felsökning och underhåll av laddningsstationen.

Laddningsprofil

En viktig funktion i OCPP är möjligheten att definiera och hantera olika laddningsprofiler. En laddningsprofil specificerar parametrar som styr laddningsprocessen, till exempel laddningshastighet, maximal effekt och tidsbegränsningar. Genom att använda laddningsprofiler kan laddningsstationens beteende anpassas efter specifika användarbehov eller elnätets kapacitet.

OCPP stöder olika typer av laddningsprofiler, inklusive:

 • Tidsbaserade profiler: Dessa profiler styr laddningshastigheten baserat på specifika tidsintervall. Till exempel kan laddningshastigheten vara högre under natten när elnätet har lägre belastning.
 • Effektbaserade profiler: Dessa profiler styr laddningshastigheten baserat på tillgänglig effekt i elnätet. Om det finns hög belastning på elnätet kan laddningshastigheten sänkas för att undvika överbelastning.
 • Användarprofiler: Dessa profiler styr laddningshastigheten baserat på användarens preferenser eller abonnemang. Till exempel kan vissa användare ha företräde för snabbare laddning baserat på deras abonnemangsnivå.

Genom att använda laddningsprofiler kan laddningsstationer anpassas efter olika användarbehov och elnätets kapacitet, vilket resulterar i en mer effektiv och hållbar laddningsinfrastruktur för elektriska fordon.

Sammanfattningsvis är OCPP en viktig standard inom laddningsinfrastrukturen för elektriska fordon. Den möjliggör interoperabilitet mellan olika laddningsstationer och laddningsnätverk genom att definiera olika funktioner, statusmeddelanden och laddningsprofiler. Genom att använda OCPP kan laddningsprocessen effektiviseras och laddningsstationernas status övervakas i realtid, vilket resulterar i en bättre laddningsupplevelse för användarna.